My Freemasonry | Freemason Information and Discussion Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Dutch freemasons?

vangoedenaam

Premium Member
Ive been hanging around here for a while now. Im interested to find out if there are any brethren from my country here as well. So lets have a little vrijmetselaars thread here. Hartelijke en Broederlijke groet uit Nederland!


Sent From My Freemasonry Pro App
 

Lowcarbjc

Registered User
Afrikaans - darm amper Nederlands. Van GLSA Suid Afrika Losie #30


Sent From My Freemasonry Pro App
 

Engeltje

Registered User
@vangoedenaam Ik had u gisteren een privebericht gestuurd maar het verzenden ging niet helemaal zoals t moest, ik hoop dat u m wel gekregen hebt...
Groetjes
 

Roy_

Registered User
Ik weet niet of u mij erkent als zodanig, maar ik ben lid van een gemengde loge.
 
Last edited:

Willys

Premium Member
Greetings Dutch Brothers from Texas Mason. I'm not in The Netherlands but have visited in '98 and '03, both for Queen's Day. Really like your country and always root for the Dutch in the Olympics. Also spent some time bicycling around Leiden, Den Haag, and Alphen aan den Rijn. Was headed to Paris on the Thalys May '98 when it was hit by a truck and derailed, near Hoeven. It was good for some free beer.

Cheers...
 

RoelantHollander

Registered User
Waarde Broeder vangoedenaam,
Er lijken niet veel Nederlandse Broeders zich geregistreerd te hebben bij dit forum? Ik ben leerlingvrijmetselaar van Loge 303, De Gulden Regel te Apeldoorn.
MBG, Roelant.

Dear Brother vangoedenaam,
It seems there ain't that many Dutch Brethren registered at this forum? I am an Entered Apprentice of Lodge 303, The Golden Rule, in Apeldoorn (The Netherlands).
F&S, Roelant
 

RoelantHollander

Registered User
Ik weet niet of u mij erkent als zodanig, maar ik ben lid van een gemengde loge.
Waarde Roy,

Mijn vriendin is ook lid van Le Droit Humain, ik zelf van het Groot Oosten. Mijn vriendin grapt altijd dat de Broeders van mijn loge (waarvan zij inmiddels ook wel enkelen kent) haar "Half-Broeders" zijn. Voor zover ik jou dus (vanuit G.O.N. gezien) als irreguliere Vrijmetselaar geen Broeder zou mogen noemen, dan zou ik je toch met alle liefde mijn Waarde Half-Broeder willen noemen. ;)
 
Top